Ioana-Cuzino.net

Lovitură cruntă pentru Oana Zăvoranu

Lovitura este una cruntă pentru Oana Zăvoranu. Am intrat în posesia actelor de la dosar. De ce a fost ”condamnată”, de fapt, soția lui Alex Ashraf într-un proces ținut la secret? CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră.

După ce a reușit să vândă vila Mărioarei de la Afumați, în care încă locuia bătrâna Eufimia, Oana Zăvoranu și-a trimis bunica la un azil de bătrâni, unul privat, în Buftea, unde taxa lunară a ajuns, la un moment dat, la 2.500 lei.

Ulterior, Oana Zăvoranu nu ar mai fi plătit costurile căminului. Astfel că a fost dată în judecată pentru recuperarea datoriei și i-a fost făcută o sesizare și la autoritatea tutelară. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Ilfov. În primă fază, la fond, a câștigat, dar în apel a pierdut. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, fragmente din documentele prezentate în instanță.
Oana Zăvoranu, bună de plată!

Oana Zăvoranu a fost acuzată că și-ar fi abandonat bunica la azil
Într-un final, magistrații de la Tribunalul Ilfov au luat o decizie în favoarea casei de bătrâni. Potrivit sentinței, Oana Zăvoranu este obligată să plătească azilului de bătrâni suma de 15.000 lei, dar și suma de 3.067,5 lei ce reprezintă cheltuieli de judecată.
“Prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat de către apelanta reclamantă obligarea intimatei pârâte la plata sumei de 15.000 de lei reprezentând prestări servicii. Tribunalul constată că sunt întemeiate motivele de apel prin care este criticată soluția instanței de fond.
Așa cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, între apelanta reclamantă și numita C T, acționând în calitate de stipulant, a intervenit, la data de 10.12.2015, contactul intitulat «Contract de servicii sociale în favoarea unei terțe persoane», înregistrat sub nr. 89, având ca obiect prestarea de către promitent a unor servicii locative, sociale și de îngrijire în favoarea numitei Z Eufimia, cu caracter permanent, pe toată perioada contractului, în schimbul plății unui preț lunar de către stipulant.
Potrivit contractului, prețul serviciilor a fost stabilit la valoarea de 2.000 de lei lunar. Contractul a fost încheiat pe o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional”, este un pasaj important din dosar.

“Avea obligația legală de a…”
Potrivit magistraților, Oana Zăvoranu era obligată să aibă grijă de bătrâna Eufimia și să se intereseze constant de situația pe care bunica sa o are la respectivul azil.
“Prin sentința civilă nr. 1433 pronunțată la data de 10.02.2017 de Judecătoria Sectorului 3 București, numita Z Eufimia a fost pusă sub interdicție, fiind numită în calitate de tutore intimata pârâta Z I. Prin această hotărâre judecătorească au fost stabilite în sarcina intimatei pârâte obligațiile de a se îngrijii de persoana pusă sub interdicție, spre a-i grăbi vindecarea, a-i îmbunătăți condițiile de viață, de a-i administra bunurile și de a-i apăra interesele.
Pe de altă parte, așa cum rezultă din considerentele sentinței civile nr. 1433 pronunțată la data de 10.02.2017 de Judecătoria Sectorului 3 București, intimata pârâtă și-a manifestat disponibilitatea de a îndeplini sarcina de tutore pentru bunica sa Z Eufimia.
În aceste condiții, intimata pârâtă avea obligația legală de a se preocupa de condițiile în care trăiește persoana pusă sub interdicție, inclusiv de a răspunde solicitărilor apelantei reclamante cu privire la prelungirea sau rezilierea contractului de găzduire, ori cu privire la plata sumelor de bani necesare îngrijirii persoanei puse sub interdicție”, au stabilit magistrații.

Tarif lunar de 2.500 lei. Decizia finală a magistraților!
În continuare, s-a stabilit că “de la momentul semnării contractului, apelanta reclamantă și-a respectat obligațiile asumate, iar până în luna octombrie 2017 și intimata pârâtă a achitat sumele de bani prevăzute în art. 6 din contract. Din luna octombrie 2017 drepturile și obligațiile Căminului Sfântul G au fost preluate de succesorul său C M SRL, intimata pârâtă fiind notificată în repetate rânduri asupra schimbărilor survenite, în sensul că numita Z Eufimia beneficiază de aceleași servicii sociale și medicale.

Așa cu rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, intimata pârâtă a fost notificată prin poștă electronică începând cu data de 26 octombrie 2017, în sensul că serviciile sociale și medicale acordate persoanei al cărei tutore este vor fi prestate în continuare de C M SRL, iar tariful lunar este de 2.500 de lei, fiind necesar să fie semnat contractul de prestării servicii în conformitate cu modificările intervenite.
Contrar susținerilor intimatei pârâte, aceasta, în calitate de tutore al numitei Z Eufimia, avea obligația să se prezinte la sediul apelantei reclamante pentru a fi clarificată noua situație, respectiv pentru a semna contractul sau în cazul în care nu era de acord cu semnarea contractului să o ducă pe persoana pusă sub interdicție într-o altă locație ori să ia altă măsură în vederea îngrijirii acesteia.

Tribunalul constată că intimata pârâtă a fost notificată de către apelanta reclamantă în mod repetat în vederea rezolvării pe cale amiabilă a situației create, dar aceasta nu a dat curs solicitărilor apelantei reclamante.
Pe de altă parte, tribunalul constată că, față de starea de fapt rezultată din probele administrate, practic, persoana pusă sub interdicție, numita Z Eufimia a fost abandonată de către tutorele acesteia, iar apelanta reclamantă a fost obligată să-i asigure întreținerea necesară, neavând posibilitatea legală și morală de a abandona o persoană lipsită de discernământ și cu o vârstă înaintată.
În aceste condiții, tribunalul apreciază că, practic a avut loc o reînnoire tacită a contractului de servicii sociale încheiat inițial. Față de toate aceste considerente, apreciază că, pe de o parte, intimata pârâtă este persoana care trebuie să plătească cheltuielile ocazionate de întreținerea numitei Z Eufimia, fiind parte în raportul juridic stabilit între părți, iar pe de altă parte, pretențiile apelantei reclamante, din cererea de chemare în judecată, sunt întemeiate”.

O altă nepoată a bătrânei ar fi vrut să aibă grijă de ea
După moartea Mărioarei, Fima Zăvoranu ar fi fost speriată de ce i s-ar putea întâmpla. Apartamentul i-l lăsase printr-un contract Mărioarei. Odată cu moștenirea primită, pe lângă Agricomex, vila de la Afumați și alte bunuri, Oana a primit-o în succesiune și pe bunica ei cu tot cu apartament.
Zăvo a plătit una dintre menajere câteva luni ca să-i îngrijească bunica în vila de la Afumați. Odată cu înstrăinarea casei, bătrâna de peste 90 de ani n-a fost trimisă înapoi, în apartamentul ei, ci în căminul de bătrâni.

Deși o altă nepoată de-a bătrânei, doamnă Eta, s-ar fi oferit s-o îngrijească pe Fima, acesteia i s-au interzis vizitele la Afumați. Cel mai probabil de teamă că nu cumva apartamentul bătrânei să ajungă într-un final la Eta.
„Îți spun sincer, mi-e dor de casă, mi-e dor de cuibul meu. Sunt în familie, mă bate Dumnezeu să spun că rabd de foame, dar sufletește sufăr! Nu mai sunt în căsuța mea…” a povestit Fima, la un moment dat, pentru Cancan TV.